To be İngilizce’de ya ek fiil veya yardımcı fiil olarak kullanılır.
Ek fiil olarak to be : …im, …sin, …dir.
I am a teacher. (Ben bir Öğretmenim.) (im : ek fiil)

Yardımcı fiil olarak :

I am sitting now. (Şimdi ben oturuyorum) (am : yardımcı fiil.)
Herhangi bir fiil (go-write-come… gibi) öznelere göre çekilirken kök fiil değişmez.
Örnek : to work : çalışmak

I work
They work
You work
He works … gibi

Halbuki to be ister ek fiil olarak, ister yardımcı fiil olarak kullanılsın çekimleri diğer fiiller gibi değildir, özneye göre değişir.

Read the rest of this entry »