Subway Surf Görevleri

Set 1
– Collect 500 Coins – 500 altın topla.
– Score 1,000 Points in one run – Bir turda 1000 puan kazan.
– Pickup 2 Power-ups – 2 adet güçlendirici al. [Yani oyun içinde yerden topla (mıknatıs, x2, jet motoru)]

Set 2
– Collect 200 Coins in one run. – Bir turda 500 altın topla.
– Jump 20 times – 20 defa zıpla.
– Pick up 2 Super Sneakers – 2 adet sıçrama ayakkabısı al.

Set 3
– Get 2 character tokens from Mystery Boxes – Oyun içinde çıkan sürpriz hediye kutularından iki adet karakter bonusu çıkar.
– Roll 30 times in total – 30 defa yuvarlan.
– Spend 2,000 Coins – Oyun içi markette 2000 altın harca.

Set 4
– Complete 1 Daily Challenge – Bir adet günlük yarışma tamamla. (Günlük yarışmalar oyun içinde çıkan harflerle tamamlanan İngilizce kelimelerden oluşuyor.)
– Dodge 20 barriers – 20 adet bariyeri aş. (Üzerinden atla ya da altından geç.)
– Score 6,000 points in one run – Bir turda 6000 puan topla.

Set 5
– Collect 2,500 Coins – 2500 altın topla.
– Jump 30 times in one run – Bir turda 30 defa zıpla.
– Buy 1 Mystery Box. – Oyun içi marketten bir adet sürpriz hediye kutusu satın al.

Set 6
– Use 1 Hoverboard – Bir adet kaykay kullan.
– Pick up 5 Coin Magnets – Oyun içinde yerden 5 adet mıknatıs topla.
– Stumble into 2 barriers – 2 adet bariyere çarp.

Set 7
– Pick up 2 Jetpacks – Oyun içinde yerden iki adet jet motoru al.
– Beat 1 Friend – Listendeki arkadaşlarından birini geride bırak.
– Use 1 Headstart – Oyun içi markette satılan “Headstart” adlı jet motorundan bir adet satın al ve kullan.

Set 8
– Bump into 3 trains in one run – Bir turda 3 adet trene çarp. (Bir turda bu görevi tamamlayabilmek için ölmeden görevi yerine getirmek gerek. Bunun tek yolu sağ veya soldan geçen trenlere yandan çarpmaktır.)
– Pickup 40 Coins with a Magnet – Mıknatısla 40 adet altın topla.
– Get caught in first 10 seconds of run – Oyunun ilk 10 saniyesinde sizi kovalayan görevliye yakalan. (En kolay görev.)

Set 9
– Use 1 Hoverboard without crashing – Bir adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.
– Pick up 2 Mystery Boxes – Oyun içinde yerden 2 adet sürpriz hediye kurusu topla.
– Roll 30 times in a single run – Bir turda 30 defa yuvarlan.

Set 10
– Score 20,000 Points in one rune – Bir turda 20,000 puan topla.
– Pick up 12 Power-ups – 12 adet güçlendirici al.
– Jump over 2 trains – 2 adet trenin üzerinden atla. (Bu görevi tamamlamak için sıçrama ayakkabısı kullanmanız gerek.)

Set 11
– Score 4,000 Points without collecting any Coins – Hiç altın almadan 4,000 puan topla.
– Roll 50 times in the center lane – Rayların ortasında 50 defa yuvarlan.
– Collect 5,000 Coins – 5,000 altın topla.

Set 12
– Complete 2 Daily Challenges – İki adet günlük yarışma tamamla. (Günlük yarışmalar oyun içinde çıkan harflerle tamamlanan İngilizce kelimelerden oluşuyor.)
– Dodge 40 Barriers – 40 adet bariyeri aş. (Üzerinden atla ya da altından geç.)
– Pick up 5 Super Sneakers – 5 adet sıçrama ayakkabısı al.

Set 13
– Bump 2 bushes – 2 adet çalıya çarp.
– Pick up 160 Coins with a Magnet – Mıknatısla 160 adet altın topla.
– Pick up 2 Magnets in one run – Bir turda 2 adet mıknatıs al. (Yani oyun içinde yerden topla)

Set 14
– Pick up 4 Mystery Boxes – Oyun içinde yerden 4 adet sürpriz hediye kurusu topla.
– Roll 40 times in one run – Bir turda 40 defa yuvarlan.
– Collect 400 coins in one run – Bir turda 400 altın topla.

Set 15
– Collect 100,000 points – 100,000 puan kazan. (Farklı turların sonunda kazandığınız puanların toplamıyla geçebileceğiniz bir görev.)
– Pick up 5 Jetpacks – Oyun içinde yerden beş adet jet motoru al.
– Bump into 12 light signals – Farklı turlarda toplamda 12 adet trafik/ikaz ışığına çarp.

Set 16
– Complete 3 Daily Challenges – Üç adet günlük yarışma tamamla. (Günlük yarışmalar oyun içinde çıkan harflerle tamamlanan İngilizce kelimelerden oluşuyor.)
– Pick up 3 Super Sneakers in one run – Bir turda 3 adet sıçrama ayakkabısı al.
– Jump over 4 trains – 4 adet trenin üzerinden atla. (Bu görevi tamamlamak için sıçrama ayakkabısı kullanmanız gerek.)

Set 17
– Score 50,000 points in one run – Bir turda toplam 50,000 puan topla.
– Spend 4000 coins – Oyun içi markette 4000 altın harca.
– Pick up 15 Coin Magnets – Oyun içinde yerden 15 adet mıknatıs al. (Yani oyun içinde yerden topla.)

Set 18
– Pick up 2 Jetpacks in one run – Bir turda yerden iki adet jet motoru al.
– Bump into 8 trains in one run – Bir turda 8 adet trene çarp. (Bir turda bu görevi tamamlayabilmek için ölmeden görevi yerine getirmek gerek. Bunun tek yolu sağ veya soldan geçen trenlere yandan çarpmaktır.)
– Use 3 Hoverboards without crashing – Üç adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.

Set 19
– Use 5 Hoverboards – Beş adet kaykay kullan.
– Pick up 3 Magnets in one run – Bir turda yerden 3 adet mıknatıs al. (Yani oyun içinde yerden topla.)
– Get 5 character tokens from Mystery Box – Oyun içinde çıkan sürpriz hediye kutularından iki adet karakter bonusu çıkar.

Set 20
– Collect 250,000 points – 250,000 puan kazan. (Farklı turların sonunda kazandığınız puanların toplamıyla geçebileceğiniz bir görev.)
– Jump 40 times in one run – Bir turda 40 defa zıpa.
– Pickup 25 Powerups – 25 güçlendirici al. (Yani oyun içinde yerden topla.)

Set 21
– Stumble into 15 barriers – 15 adet bariyere çarp.
– Buy 3 Mystery Boxes – Oyun içi marketten 3 adet sürpriz hediye kutusu satın al.
– Pick up 240 Coins with a Magnet – Mıknatısla 240 adet altın topla.

Set 22
– Dodge 80 barriers – 80 adet bariyeri aş. (Üzerinden atla ya da altından geç.)
– Spend 8,000 Coins – Oyun içi markette 8,000 altın harca.
– Pick up 4 Super Sneakers in one run – Bir turda 4 adet sıçrama ayakkabısı al.

Set 23
– Use 8 Headstarts – Oyun içi markette satılan “Headstart” adlı jet motorundan sekiz adet satın al ve kullan. (Bu görevi oyun içi markette daha düşük maliyetle geçebilirsiniz. Skip Mission seçeneği bunun için en uygunu.)
– Jump over 10 trains – 10 adet trenin üzerinden atla. (Bu görevi tamamlamak için sıçrama ayakkabısı kullanmanız gerek.)
– Pick up 15 Jetpacks – Oyun içinde yerden 15 adet jet motoru al.

Set 24
– Pick up 8 Mystery Boxes – Oyun içinde yerden 8 adet sürpriz hediye kurusu topla.
– Roll 200 times in the center lane – Rayların ortasında 200 defa yuvarlan.
– Complete 4 Daily Challenges – Dört adet günlük yarışma tamamla. (Günlük yarışmalar oyun içinde çıkan harflerle tamamlanan İngilizce kelimelerden oluşuyor.)

Set 25
– Collect 15,000 Coins – 15,000 adet altın topla.
– Score 120,000 points in one run – Bir turda 120,000 puan topla.
– Jump over 3 trains in one run – Bir turda 3 adet trenin üzerinden atla. (Bu görevi tamamlamak için sıçrama ayakkabısı kullanmanız gerek.)

Set 26
– Roll 50 times in one run – Bir turda 50 defa yuvarlan.
– Collect 500,000 points – – 500,000 puan kazan. (Farklı turların sonunda kazandığınız puanların toplamıyla geçebileceğiniz bir görev.)
– Score 12,000 points without collecting coins – – Hiç altın almadan 12,000 puan topla.

Set 27
– Get 10 character tokens from Mystery Box – – Oyun içinde çıkan sürpriz hediye kutularından 10 adet karakter bonusu çıkar.
– Buy 6 Mystery Boxes – Oyun içi marketten 6 adet sürpriz hediye kutusu satın al.
– Bump into 20 light signals – Farklı turlarda toplamda 20 adet trafik/ikaz ışığına çarp.

Set 28
– Jump 50 times in one run – Bir turda 50 defa zıpla.
– Use 12 Hoverboards – 12 adet kaykay kullan.
– Use 4 Hoverboards without crashing – Dört adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.

Set 29
– Collect 750 coins in one run – Bir turda 750 adet altın topla.
– Stumble into 25 barriers – 25 adet bariyere çarp. (Bu görevi oyun içi markette daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Skip Mission seçeneği bunun için en uygunu.)
– Score 250000 points in one run – Bir turda 250,000 puan topla.

Set 30
– Jump over 4 trains in one run – Bir turda 4 adet trenin üzerinden atla. (Bu görevi tamamlamak için sıçrama ayakkabısı kullanmanız gerek.)
– Pick up 3 Jetpacks in one run – Bir turda 3 adet jet motoru al. (Yani oyun içinde yerden topla.)
– Pickup 1200 coins with a Magnet – Mıknatısla 1200 altın topla.

Set 31
– Dodge 30 barriers in one run – Bir turda 30 adet bariyeri aş. (Üzerinden atla ya da altından geç.)
– Pick up 5 Magnets in one run – Bir turda 5 adet mıknatıs al. (Yani yerden topla.)
– Use 10 Headstarts – Oyun içi markette satılan “Headstart” adlı jet motorundan 10 adet satın al ve kullan. (Bu görevi oyun içi markette daha düşük maliyetle geçebilirsiniz. Skip Mission seçeneği bunun için en uygunu.)

Set 32
– Use 4 Hoverboards in one run without crashing – Bir turda 4 adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.
– Pick up 4 Double Multipliers in one run – Bir turda 4 adet X2 güçlendiricisi al. (Yani yerden topla.)
– Complete Daily Challenge 3 days in a row – Art arda 3 adet günlük yarışma tamamla. (Günlük yarışmalar oyun içinde çıkan harflerle tamamlanan İngilizce kelimelerden oluşuyor.)

Set 33
– Bump 5 bushes – 5 adet çalıya çarp.
– Pick up 10 Mystery Boxes – Oyun içinde yerden 10 adet sürpriz hediye kurusu topla.
– Roll 300 times in total – 300 defa yuvarlan.

Set 34
– Jump 70 times in one run – Bir turda 70 defa zıpla.
– Pick up 5 Super Sneakers in one run – Bir turda 5 adet sıçrama ayakkabısı al. (Yani yerden topla.)
– Score 120000, no Powerups – Hiç bir güçlendirici almadan 120,000 puan topla. (Bu görevi tamamlamak için Daily Challenge zamanını bekleyin. Güçlendiriciler yerine çıkan harfleri olabildiğince es geçin ki puanınız 120,000′e çıksın. Aksi halde 120,000 paunı toplayabilmek zor. Güçlendiriciden sakınırken çoğu kez yakalanacaksınız.)

Set 35
– Stay in same lane for 20 seconds – Aynı hatta 20 saniye kalın. (Bu görevi tamamlamak için şerit değiştirmemeniz, aynı ray üzerinde kalmanız gerekiyor. Kaykay kullanıp karşınıza çıkan olası engelleri aşmanız en kolayı olacak. Kaykay, çarpışma anında önünüzü temizler.)
– Bump into 12 trains in one run – – Bir turda 12 adet trene çarp. (Bir turda bu görevi tamamlayabilmek için ölmeden görevi yerine getirmek gerek. Bunun tek yolu sağ veya soldan geçen trenlere yandan çarpmaktır.)
– Spend 9000 Coins – Oyun içi markette 9,000 altın harca.

Set 36
– Score 300,000 points in one run – Bir turda 300,000 puan kazan.
– Score 25000 points without jumping – Zıplamadan 25,000 puan kazan.
– Collect 5,000,000 points – Toplamda 5,000,000 puan kazan. (Farklı turların sonunda kazandığınız puanların toplamıyla geçebileceğiniz bir görev.)

Set 37
– Stumble into 40 barriers – 40 adet bariyere çarp.
– Stumble upon 4 barriers in one run – Bir turda 4 adet bariyere çarp.
– Jump 300 times – 300 defa zıpla.

Set 38
– Collect 800 coins in one run – Bir turda 800 adet altın topla.
– Pick up at least 1 of each Powerup (Coin Magnet, Double Multiplier, Jetpack and Super Sneakers) in one run – Bir turda güçlendiricilerin her birinden (Mıknatıs, X2, Jet motoru ve Sıçrama ayakkabısı) en az 1 adet topla.
– Pick up 12 Daily Letters – 12 adet günlük yarışma harfi topla. (Muhtemelen 3 ya da 4 gününüzü alacak bir görev. Bu yüzden Skip Mission seçeneği bunun için en uygunu.)

Set 39
– Roll 70 times in one run – Bir turda 70 defa yuvarlan.
– Buy 10 Mystery Boxes – Oyun içi marketten 10 adet sürpriz hediye kutusu satın al.
– Collect 20,000 coins – 20,000 altın topla.

Set 40
– Jump and land on a train 10 times in a row – Art arda 10 adet trenin üzerinden atla. (Bu görev oyunun en zor görevlerinden biri. Oyun içi marketten Skip Mission seçeneği, beceremeyenler için en uygunu.)
– Score 25000 points without rolling – Yuvarlanmadan 25,000 puan kazan.
– Dodge 150 barriers – 150 adet bariyeri aş. (Üzerinden atla ya da altından geç.)

Set 41
– Use 20 Hoverboards – 20 adet kaykay kullan.
– Use 8 Hoverboards without crashing – 8 adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.
– Pick up 50 Powerups – 50 adet güçlendirici al. [Yani oyun içinde yerden topla (mıknatıs, x2, jet motoru)]

Set 42
– Bump into 5 light signals in one run – Bir turda toplamda 5 adet trafik/ikaz ışığına çarp.
– Roll 200 times in center lane – Ortadaki rayda 200 defa yuvarlan.
– Bump into 40 light signals – 40 adet trafik/ikaz ışığına çarp. (Farklı turlarda toplam çarpma sayınızla geçebileceğiniz bir görev.)

Set 43
– Pick up at least 1 of each Power up in one run – Bir turda güçlendiricilerin her birinden (Mıknatıs, X2, Jet motoru ve Sıçrama ayakkabısı) en az 1 adet topla.
– Pick up 5 Double Multipliers in one run – Bir tuda X2 güçlendiricisinden 5 adet topla.
– Score 140,000, no Powerups – Hiç bir güçlendirici almadan 140,000 puan topla. (Bu görevi tamamlamak için Daily Challenge zamanını bekleyin. Güçlendiriciler yerine çıkan harfleri olabildiğince es geçin ki puanınız 140,000′e çıksın. Aksi halde 140,000 paunı toplayabilmek zor. Güçlendiriciden sakınırken çoğu kez yakalanacaksınız.)

Set 44
– Pick up 12 Jetpacks – 12 adet jet motoru al.
– Pick up 4 Jetpacks in one run – Bir turda 4 adet jet motoru al.
– Use 12 Headstarts – Oyun içi markette satılan “Headstart” adlı jet motorundan 12 adet satın al ve kullan. (Bu görevi oyun içi markette daha düşük maliyetle geçebilirsiniz. Skip Mission seçeneği bunun için en uygunu.)

Set 45
– Collect 1000 coins in one run – Bir turda 1000 adet altın topla.
– Pick up 1500 coins with a Magnet – Mıknatısla 1500 adet altın topla.
– Collect 20000 coins – 20000 adet altın topla.

Set 46
– Use 5 Hoverboards in one run without crashing – 5 adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.
– Buy 10 Mystery boxes – Oyun içi marketten 10 adet sürpriz hediye kutusu satın al.
– Spend 12000 coins – Oyun içi markette 12000 altın harca.

Set 47
– Stay in same lane for 30 seconds – – Aynı hatta 30 saniye kalın. (Bu görevi tamamlamak için şerit değiştirmemeniz, aynı ray üzerinde kalmanız gerekiyor. Kaykay kullanıp karşınıza çıkan olası engelleri aşmanız en kolayı olacak. Kaykay, çarpışma anında önünüzü temizler.)
– Pick up 5 Magnets – 5 adet mıknatıs topla.
– Pick up 20 Coin Magnets – 20 adet mıknatıs topla.

Set 48
– Score 30000 points without jumping – Zıplamadan 30,000 puan kazan.
– Score 30000 points without rolling – Yuvarlanmadan 30,000 puan kazan.
– Score 160000 points, no Powerups – Hiç bir güçlendirici almadan 160,000 puan topla. (Bu görevi tamamlamak için Daily Challenge zamanını bekleyin. Güçlendiriciler yerine çıkan harfleri olabildiğince es geçin ki puanınız 160,000′e çıksın. Aksi halde 160,000 paunı toplayabilmek zor. Güçlendiriciden sakınırken çoğu kez yakalanacaksınız.)

Set 49
– Jump and land on a train 12 times in a row – Art arda 12 adet trenin üzerinden atla. (Bu görev oyunun en zor görevlerinden biri. Oyun içi marketten Skip Mission seçeneği, beceremeyenler için en uygunu.)
– Use 10 Hoverboards without crashing – 10 adet kaykayı kaza yapmadan süresi doluncaya kadar kullan.
– Pickup 40 Powerups – 40 adet güçlendirici al. [Yani oyun içinde yerden topla (mıknatıs, x2, jet motoru)]

Set 50 ve devamı
Bu noktadan sonra görevler kendilerini tekrar etmeye başlarlar… Set 50, set 30′un aynısı; set 51, set 31′in aynısı; set 52, set 32′nin aynısı olacak şekilde devam eder… Yani anlayacağınız dönüşüm 30. setten başlar. İlerledikçe 30. set ve devamındaki setlerdeki görevler zorlaşır. Örneğin toplamanız gereken altın sayısı 1000′den 2000′e; kazanmanız gereken puan sayısı 1,000,000′dan 5,000,000′a yükselir.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir