Çin’de Eğitim

Anaokulu Eğitimi

Çin’deki anaokulu eğitimi, 0-6 yaşları arasındaki çocuklara verilir.
Çin’de, anaokulu eğitimi esas olarak anaokularında veya okulöncesi kurslarda gerçekleştiriliyor. Çin’deki eğitim birimleri farklı yaşlardaki çocukların gelişimlerine ve psikolojik özelliklerine göre anaokulu eğitimi programını saptadı. İlgili kuruluşlar bu program çerçevesinde çocuklara dil, matematik ve yaşam alışkanlıkları konularında eğitim veriyorlar.

Çin’deki anaokullarına genellikle 3-6 yaşları arasındaki çocukları kabul ediliyor. Şu anda, Çin’de yaklaşık 150 bin anaokulu bulunuyor ve 3-6 yaşları arasındaki çocuklardan yalnızca yüzde 30’u anaokullarında eğitim görüyorlar, geri kalanı ise ekonomik veya başka nedenlerden dolayı aileleri tarafından bakılıyor.

Çin’deki anaokulları, devlet ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Çoğu zengin eğitim tecrübelerine ve olgun eğitim modeline sahip olan devlet anaokullarının okul masrafı da düşüktür; masrafı yüksek olan özel anaokullarının ise kendilerine özgü özellikleri vardır. Bu okullar piyasadaki ihtiyaca göre eğitimin içeriğinde veya usulünde düzenlemeler yapabiliyorlar. Piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte özel anaokullarının sayısında büyük artış kaydedildi ve bu okullar tüm anaokullarının yüzde 30’unu teşkil ediyor.

İlkokul Eğitimi

Çin’de çocuklar 6 yaşından itibaren ilkokul eğitimi görmeye başlarlar. Çin’deki Zorunlu Eğitim Yasası’na göre, devlet okul çağındaki çocuklara zorunlu eğitim verir. Okul masraflarından muaf tutulan öğrenciler, yalnızca kitap ve defter masraflarını öderler.

Çin’de ilkokul eğitimi 6 yıl sürer ve okullarda Çince, matematik, fen bilgisi, yabancı dil, ahlak, müzik ve spor gibi dersler verilir. Son istatistiklere göre, şu an ülkedeki 400 binden fazla ilkokulda 120 milyon öğrenci bulunuyor. İlkokul çağındaki çocukların yüzde 98’i okullarda eğitim görüyor.

Zorunlu eğitim olmasından dolayı, ilkokulların büyük çoğunluğu devlet okuludur ve öğrenciler genellikle evlerine yakın olan okullara gidiyorlar. Çin’deki eğitim birimleri, öğrencilerin daha adil zorunlu eğitim görmeleri için bazı ilkokullardaki zayıf eğitim koşullarını iyileştirmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, nüfusun seyrek olduğu bazı kırsal bölgelerdeki çocuklar şartları iyi olan merkezi okullarda yatılı olarak eğitim görüyorlar.

Ortaokul Eğitimi

Çin’deki ortaokul eğitimi de zorunludur. Okul masraflarından muaf tutulan öğrenciler yalnızca kitap ve defter masrafları öderler.

Ortaokul eğitimi 3 yıl sürer. Ortaokulda esas olarak şu dersler Çince, matematik, yabancı dil, fizik, kimya, ahlak ve bilişim dersleri veriliyor. Son istatistiklere göre, ülkede bulunan 60 binden fazla ortaokulda 60 milyon öğrenci var. Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 90’ı eğitim görüyor. Çin’deki ortaokulların büyük çoğunluğu devlet okuludur.

Zorunlu eğitim olmasından dolayı, öğrencilerin ilkokuldan ortaokula geçerken sınava girmeleri gerekmiyor. Eğitim birimleri, öğrencilerin okudukları ilkokulların bulunduğu bölgeye ve öğrencinin isteğine göre okuyacağı ortaokulları belirliyorlar. Bunun yanı sıra, kırsal bölgelerdeki öğrenciler şartları iyi olan merkezi okullarda yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyorlar. Çeşitli bölgelerdeki eğitim kaynaklarının paylaşımını gerçekleştirmek için eğitimde bilişim olanaklarından yararlanmayı ilerletmek ve televizyon yoluyla eğitimi geliştirmek konusunda büyük çaba harcanıyor.

Lise Eğitimi

Ortaokuldan sonraki eğitim aşaması lise eğitimidir. Aralarında normal lise, meslek lisesi ve orta düzeydeki özel meslek okulunun bulunduğu Çin’in lise eğitiminin zorunlu eğitim olmamasından dolayı, okul masrafları öğrenciler tarafından ödenir. Okul masrafları bölgelerin ekonomik durumlarına göre değişir.

Lise eğitimi genellikle 3 yıl sürer ve okullarda esas olarak Çince, matematik, yabancı dil, fizik, kimya, ekoloji ve bilişim dersleri verilir. Çin’deki liselerin çoğunluğu devlet okuludur. Ancak lise eğitiminin zorunlu eğitim olmamasından dolayı, son yıllarda birçok özel lise de kuruldu.

Çin’de, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçmek için sınava girmeleri gerekiyor. Liseler, öğrencilerini isteklerine ve sınav puanlarına göre seçilir. Sınavların içeriği ve puan barajı yerel eğitim birimleri tarafından saptanıyor. Son istatistiklere göre, şu anda Çin’deki 30 binden fazla lisede 30 milyon öğrenci bulunuyor ve lise çağındaki gençlerin yüzde 40’ı eğitim görüyor. Son iki yılda, Çin’deki eğitim birimleri, lise eğitimini geliştirerek öğrencilerin öğrenim konusundaki taleplerini karşılamak için büyük çaba harcıyorlar.

Yüksek Eğitim

Çin’deki yüksek eğitim, ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerini kapsıyor. Yüksek okulların kapsamında normal yüksek okul, yüksek mesleki okul, açık öğretim ve yetişkinlere yönelik yüksek okul bulunuyor.

Çin’deki yüksek eğitim 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Son istatistiklere göre, şu an Çin’de üçte ikisi devlet, üçte biri özel olmak üzere toplam 3000 yüksek okul bulunuyor. Bu okullarda okuyan öğrencilerin sayısı 20 milyona ulaştı ve bu rakam aynı yaş grubundaki tüm genç nüfusunun yüzde 17’isini oluşturdu.

Çin’de öğrencilerin üniversiteye girmek için sınavı kazanmaları gerekiyor. Üniversiteler, öğrencilerini istekleri ve sınavdaki puanlarına göre seçiyorlar. Sınav soruları ve üniversiteye giriş puan barajı Eğitim Bakanlığı veya eyaletlerdeki eğitim birimleri tarafından saptanıyor.

Çin’deki yüksek okulların çoğu ve ünlü üniversitelerin hepsi devlet okullarıdır. Genellikle devlet üniversitelerini kazanamayan veya çalışanlar özel üniversiteleri, açık öğretimi ya da yetişkinlere yönelik yüksek okulları tercih ediyorlar.

Son iki yılda, devlet yüksek okullarının öğrenci alma kapasiteleri büyük ölçüde genişletildi ve lisans eğitiminde de büyük gelişme sağlandı.

Okul Dışı Eğitim

Çin’de normal okullardan başka çok sayıda okuldışı eğitim kuruluşu da bulunuyor. Eğitime önem veren Çinliler, bu kuruluşlarla bilgilerini zenginleştirmeye çalışıyorlar.

Çin’deki okuldışı eğitim kuruluşları arasında, çocuk sarayları, faaliyet merkezleri, kurslar ve internet üzerinden öğretim bulunuyor. Çocuklar ve gençler bu gibi yerlerde kendi hobilerine ve arzularına göre müzik, dans, resim dersleri alıyorlar, okulda öğrendiklerini tekrarlıyorlar, bilim ve teknoloji ile eğlence faaliyetlerine katılıyorlar.

Sınav Sistemi

Liseye Giriş Sınavı

Çin’de ortaokuldan liseye geçme oranının yüzde 60’a ulaşmaması ve hatta liseden üniversiteye geçme oranının da düşük olmasından dolayı, liseye giriş sınavı Çin’de en zor sınavlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sınav soruları, Çin’in çeşitli şehirlerindeki eğitim birimleri tarafından hazırlanıyor. Çince, yabancı dil, matematik, fizik ve kimya dersleri için yapılan bu sınav genellikle her yılın Haziran ayında düzenleniyor.

Liseye giriş sınavında yeterli puanı alan öğrenciler liseye girebiliyorlar. Sınavda başarısız olanlar ise düşük bir eğitim seviyesiyle işe girmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle liseye giriş sınavı kişinin kaderini tayin eden bir sınav olarak da görülüyor.

Üniversiteye Giriş Sınavı

Çin’de üniversiteye giriş sınavlarının soruları, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav programı kapsamında, devlet veya eyalet düzeyindeki eğitim birimleri tarafından hazırlanıyor. Her yıl 7 Temmuz günü başlayan sınavlar 2-3 gün sürer.

Şu an, Çin’deki üniversiteye giriş sınavında ‘3+x sistemi’ uygulanıyor. Buradaki 3, Çince, matematik ve yabancı dil derslerini, x ise farklı ve alternatif dersleri simgeliyor. Bazı eyaletlerde sosyal bilimler sınavını veya fen bilimleri sınavını simgeleyen x, bazı eyaletlerde ise sosyal ve fen bilimlerinin birleşik sınavı ve öğrencilerin başvurdukları bilim dalları ve yüksek okulların isteklerine göre fizik, kimya, biyoloji veya tarih gibi derslerden birini kapsıyor.

Üniversiteye giriş sınavı öteden beri Çin toplumunun ilgi odağıdır. Son yıllarda yüksek okulların aldığı öğrencilerin sayısının artması öğrenci ve velilerin sınav baskılarını nispeten hafifletti.

Yüksek Lisans ve Doktora Sınavları

Yüksek lisans ve doktora sınavları, yüksek okulların veya akademik araştırma kuruluşlarının lisansüstü öğrencileri veya doktora öğrencileri alması için düzenlenen sınavlardır.

Çin’deki yüksek lisans sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Başarı puan barajı ve yazılı sınavdaki ortak dersler ile ilgili sorular, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Mesela, sosyal bilimler sınavında siyaset ve yabancı dil dersleri, fen ve mühendislik bilimleri sınavında ise siyaset, yabancı dil ve matematik dersleri bulunuyor. Özel branş sınavının soruları ve başarı puan barajı yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları tarafından saptanıyor. Yazılı sınavın başarı puan barajını aşanlar sözlü sınava girerler. Yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları öğrencilerini yazılı ve sözlü sınavlardaki puanlarına göre seçer.

Doktora sınavı, genellikle doktora öğrencilerini alan yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşları tarafından düzenleniyor. Lisansüstü eğitimini bitirmiş ve doktora eğitimini de aynı branşta yapacaklar sadece yabancı dil ve özel branş ile ilgili 2-3 yazılı ve sözlü sınava katılırlar. Doktora eğitimini lisansüstü eğitiminden farklı olarak alanların ise 5-6 ders ile ilgili yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekiyor.

Son yıllarda, istihdam baskısının artmasıyla yüksek lisans ve doktora sınavına girenlerin sayısı da hızla arttır ve buna bağlı olarak yerleştirme oranı da düştü. Ayrıca, Çin’in eğitim sisteminde yapılan reformla, lisansüstü ve doktora öğrencilerini alan yüksek okullar veya akademik araştırma kuruluşlarının sınavlardaki karar yetkileri de gittikçe genişliyor.

Sertifika Sınavları

Çin’de öğrenim düzeyleri için düzenlenen sınavların yanı sıra bir de çeşitli sertifikalar için yapılan sınavlar vardır. Bu sertifikalar istihdam konusunda insanlara avantaj sağlayabilmeleri ve sahiplerinin yeteneklerini gösterebilmeleri için veriliyor.

Şu an, Çin’de katılım oranı en fazla olan sınavlar arasında yabancı dil, bilgisayar, müzik, dans, hukuk ve muhasebecilik gibi konularda değişik seviyeler için düzenlenen sınavlar bulunuyor. Ayrıca, Çin ekonomisinin dünya ekonomisiyle kaynaşmasıyla bazı uluslararası nitelikteki mesleki hak ve seviye sınavları da Çin’e geldi.

Çin’de sertifika kazanmak için yapılan sınavlar genellikle derecelidir ve sertifika sahiplerinin farklı derecelerde olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu sınavlara girenlerin durmasızın çalışarak, daha yüksek derecedeki sınavlara girmeleri gerekiyor.

Çince Öğrenimi

Çin’e gelen yabancı öğrencilerin büyük çoğunluğunun amacı Çince öğrenmektir. Şu an Çin’de okuyan yabancı öğrencilerin yüzde 60’tan fazlası Çince öğreniyorlar. Çin’de aralarında birkaç aylık veya birkaç haftalık kısa süreli kurslar, dört yıllık lisans eğitiminin de bulunduğu çeşitli Çince öğrenimi sistemi bulunuyor. Yabancı öğrencilere yönelik çeşitli Çince kitapları bulunuyor ve öğrencilerin seviyelerine göre hem İngilizce hem de Çince, ya da sadece Çince ders veriliyor.

Günümüzde Çin’deki 300’den fazla yüksek okul yabancı öğrencilere Çince öğrenimi veriyor. Yabancı öğrenciler kendi durumlarına göre bu okullarla doğrudan temas kurabilir.

Çin’de 1992 yılından itibaren “Çince ‘TOFEL’ı” denilen yabancıların Çince seviyelerini değerlendiren sınavlar düzenleniyor. Yabancı öğrenciler söz konusu sınava yalnız Çin’de değil, dünyanın 28 ülke ve bölgesinde kurulan onlarca sınav noktasına da katılabilirler.

Çin’deki Üniversitelerde Eğitim Görmek

Yabancı öğrencilerin Çin’in üniversitelerine girmek için gerekli diplomaya ve belli bir Çince seviyesine sahip olmaları gerekiyor. Bazı yüksek okullar için giriş sınavı da talep ediliyor. Yabancı öğrenciler, internet üzerinden Çin’deki yüksek okullarla bağlantı kurabilir ve ilgili işlemleri kolayca yapabilirler. Şu an, Çin’de 300’den fazla yüksek okul yabancı öğrenci kabul ediyor.

Çin’de öğrenim görmek fazla masraflı değildir. Okul masrafı okullara ve bilim dallarına göre değişiyor ve şu an yıllık okul masrafı genellikle 20 bin yuan (2500 ABD doları) civarındadır.

Çin hükümeti, yabancı öğrencileri Çin’e çekmeye son derece büyük önem veriyor ve bunu Çin’in eğitim konusundaki uluslararası konumunun yükseltilmesi ve Çin’de birinci sınıf üniversiteler kurulmasının yollarından biri olarak görüyor. Çin, daha çok yabancı öğrenci, özellikle lisansüstü öğrencisi çekmek için bir dizi önlem alıyor.

Diğer Benzer Yazılar:


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir